Fertilitetsfremmende teknik

Traumeterapi- Effektiv behandling af stress under fertilitetsbehandling

En af de mest tilfredsstillende øjeblikke for mig som terapeut er når en klient slipper og opløser et traumatisk aftryk med de tilhørende negative adfærdsmønstre, negative selvfølelser, automatiske tanker, kropslige spændinger og energetiske blokeringer. 

Når jeg behandler fertilitetsproblemer, er det tilfredsstillende, at igen og igen opleve hvordan effektiv traumebehandling kan hjælpe kvinder ud af deres barnløshed.. 

Når et traumatiske aftryk har været med til at blokere kroppens naturlige funktioner, er det også helt naturligt at kroppen finder tilbage til dem når de blokeringer er opløst. Det kan være med til at afhjælpe forskellige fertilitetsproblemer.

Hvad er et traume?

Traume er det aftryk, der opstår i sindet som følge af en eller flere overvældende oplevelser. Et traume er altså ikke det som sker i en bestemt situation, men snarere sindets reaktion på det der sker. To personer kan være ude for den samme situation, men det er muligt at det kun den ene af dem, der får et traume som reaktion på oplevelsen. 

Traume opstår, når sindet automatisk vurderer, at det ikke kan respondere på eller rumme en bestemt oplevelse. Traume hæmmer sindets naturlige evne til at integrere en oplevelse og lægge den bag sig. 

I stedet for at oplevelsen bliver lagret i langtidshukommelsen, sker der en fraspaltning af oplevelsen. Oplevelsen bliver hængende i hele sindet med rester af ubearbejdet, låst materiale som hele tiden er der, og som hele tiden skal undgås. 

Traumer kan opstå som reaktion på noget, der sker. For eksempel en ulykke, voldsom hændelse, et overgreb eller katastrofe. 
Traumer kan også opstå som reaktion på noget der ikke sker. For eksempel som reaktion til svigt, hvor nogen skulle have været der og givet omsorg, nærhed, kærlighed eller opbakning, men hvor det ikke skete.

Traumer har dybe negative psykiske, fysiske og sociale konsekvenser for den, der udsættes for det, og det kommer til udtryk i hele sindet. 

  • Traumer i psyken optræder som negative baggrundsfølelser, fx angst, og de kan blive aktiveret af forskellige hændelser og kapre vores opmærksomhed og underminere vores følelse af tryghed, elskelighed og værdighed. 
  • Traumer i kroppen optræder som spændinger, skævheder, søvnproblemer, hovedpine, autoimmune sygdomme, kroniske sygdom og nedsat fertilitet.
  • Traumer i vores relationer optræder som mistillid, konkurrence, kritik, overansvarlighed, fremmedgørelse, distance og afhængighed.

Traume kan føre til barnløshed, og barnløshed kan også føre til traume.

Oplevelser som dødsfald, skilsmisse, fyring, problemer på arbejdspladsen, sygdom, barnløshed, spontan abort og andre traumatiske livsbegivenheder, kan have negativ indflydelse på en kvindes reproduktive system. 

Hvis stress begynder at sætte sig, begynder aktiviteten i hypofysen, hypothalamus og gonade aksen at lukke ned. Dette forstyrrer forbindelsen mellem hjernen og æggestokkene og forårsager uregelmæssigheder i menstruationscyklussen og den hormonelle balance. 

Stress under fertilitetsbehandling kan derfor forringe dine chancer for at blive gravid. Jeg har endnu ikke mødt en kvinde i fertilitetsbehandling, som ikke har oplevet barnløshed som følelsesmæssigt hårdt og til tider, meget stressende. Derfor er effektiv stressbehandling super vigtig for at øge frugtbarheden hos kvinder i både det naturlige og det medicinske behandlingsforløb. 

Vores oplevelser fra barndommen er med til at påvirke vores fertilitet.

Der er en tydelig sammenhæng mellem barndomstraumer og nedsat fertilitet. I en undersøgelse af 774 amerikanske kvinder, hvor 195 af dem var gravide, fandt forskere ud af, at kvinder, der havde oplevet negative hændelser i en ung alder, såsom misbrug, omsorgssvigt eller et dysfunktionelt familie liv, var mere tilbøjelige til at have manglende menstruation og fertilitetsproblemer. 

Alle har traumatiske aftryk fra barndommen. 

De fleste af os har som børn skullet tilpasse os i vores familie, ved pasning og i skolen for at være accepteret og elsket. Som barn havde vi krav på nærvær, kærlighed og respekt, men mange af os fik det ikke i tilstrækkelig grad. Andre har oplevet traume i deres barndom, fra omsorgssvigt, misbrug i familien eller mobning. 

Traume fra vores barndom er med til at farve virkeligheden og give anledning til reaktioner, helbredsproblemer og negative mønstre.

Konkurrerende, behagende, overansvarlig, kritiserede, presserende, selvopofrende, og afhængig adfærd er med til at beskytte sindet, men er enormt energikrævende og skaber problemer i vores selvfølelse, i kroppen og i relationer med andre. 

Med en effektiv behandling af traume, bliver den energi frigjort til vækst, til din frugtbarhed!

Traumeterapi arbejder med at aflære de aftryk i hjernen, som giver/skaber stress i kroppen. 

Traumer kommer til udtryk i psyken, kroppen og vores relationer og skaber stress og angst i os. Man kan ikke tale sig ud af et traume med samtaleterapi. 

Mange behandlingsformer tager udgangspunkt i stresshåndtering, hvor stress ikke kan fjernes,  men hvor du skal lære at mestre det.

Jeg tager udgangspunkt i stressbehandling, hvor stress skal ud af dit system. Vi forløser de aftryk, som er årsagen til stress.

Jeg behandler med EMDR (eye movement desensitization reprocessing) og posturologi.

Det er en evidensbaseret metode, der støtter kroppens og sindets naturlige bevægelse henimod selvhealing. Behandling behøver ikke at gentages, da effekten af EMDR er permanent.

WHO anerkender EMDR som en af de bedste behandlingsterapier til behandling af stressrelaterede lidelser. Herudover har adskillige forskningsundersøgelser vist, at EMDR er en af mest effektive terapier til behandling af PTSD 

Behandling foregår meget stille og roligt og kræver ikke så meget samtale.