3 måneders forløb

Behandlingsresultater

Metode, Data, Analyse og Resultat af Copenhagen Natural Fertility Projekt.

Studie ansvarlig – Vanessa Hudson
Ekstern konsulent- Patrik Fauser Cand. polyt PhD.

Fokusgruppe 1 – 20 kvinder i 35-40 aldersgruppen som har været ufrivilligt barnløse i mindst 12 måneder og  ikke er i medicinsk fertilitetsbehandling. 

Fokusgruppe 2– 20 kvinder i 35-40 aldersgruppen som har været ufrivilligt barnløse i mindst 12 måneder og er i medicinsk fertilitetsbehandling. 

Optællingen er begrænset til de klientforløb, hvor klienten har modtaget minimum 6 behandlinger inden for en 3 måneders periode.

Metode

Hver kvinde får et spørgeskema før behandlingens forløb og igen efter de har modtaget 6 behandlinger. 

Likert skala med svarmuligheder -dårligt, mindre godt, nogenlunde godt, rigtig godt.

Spørgeskema

Fokusgruppe 1 – Spørgeskema til kvinder i 35-40 aldersgruppen som ikke er i medicinsk fertilitetsbehandling. 

Svarmuligheder-dårligt, mindre godt, nogenlunde godt, rigtig godt.

– Hvordan er din emotionelle tilstand lige nu?
– Hvordan er din fysiske tilstand lige nu?
– Hvordan er din mentale tilstand lige nu? 

Fokusgruppe 2 – Spørgeskema til kvinder i 35-40 aldersgruppen som er i medicinsk fertilitetsbehandling. 

Svarmuligheder -dårligt, mindre godt, nogenlunde godt, rigtig godt.

– Hvordan er din emotionelle tilstand lige nu?
– Hvordan er din fysiske tilstand lige nu?
– Hvordan er din mentale tilstand lige nu?

Resultater Fokusgruppe 1

Kvinder i 35-40 aldersgruppen som ikke er i medicinsk fertilitetsbehandling.

Graviditeter i fokusgruppe 1

Graviditet12
Ikke graviditet8
Klienter i alt20
Graviditeter i procent60%

Resultater Fokusgruppe 2

Kvinder i 35-40 aldersgruppen som er i medicinsk fertilitetsbehandling.

Graviditeter i fokusgruppe 2

Graviditet13
Ikke graviditet7
Klienter i alt20
Graviditeter i procent65%